Quảng Nam giao tiếp hơn 20.880m2 đất cho Đạt Phương làm khu đô thị Cồn Tiến

Đây là lần thứ 4 tỉnh Quảng Nam có quyết định giao đất cho Công ty CP Đạt Phương Hội An thực hiện dự án Khu đô thị Cồn Tiến.

Phó chủ tịch Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang vừa ký Quyết định 209/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty CP Đạt Phương Hội An thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến tại xã Cẩm Thanh, TP Hội An (lần thứ 4).

Theo quyết định này, tỉnh Quảng Nam sẽ thu hồi 6.500,2m2 đất do UBND xã Cẩm Thanh quản lý. Số diện tích đất này gộp vào cùng với 14.381,6m2 (gồm 559,8m2 đất ở nông thôn; 229,6m2 đất trồng cây lâu năm; 13.592,2m2 đất nuôi trồng thủy sản được UBND TP Hội An thu hồi trước đó để bàn giao cho Công ty CP Đạt Phương Hội An.

Tổng cộng, trong lần thứ 4 này tỉnh Quảng Nam giao cho Đạt Phương hơn 20.880m2 để doanh nghiệp này thực hiện dự án Khu đô thị Cồn Tiến. Thời hạn giao đất là 50 năm.

Phoi Canh Khu Do Thi Con Tien

Phối cảnh một dự án của Đạt Phương tại Hội An

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Đạt Phương Hội An chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu; hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Công ty CP Đạt Phương Hội An chịu trách nhiệm nộp đầy đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản thu khác về đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Doanh nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng diện tích được giao; thực hiện dự án đúng quy hoạch được duyệt, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường; bàn giao diện tích đất nhà ở xã hội và toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi đầu tư xây dựng hoàn thành cho địa phương quản lý.

Khu đô thị Cồn Tiến là một trong 4 dự án Tập đoàn Đạt Phương (HOSE: DPG) được tỉnh Quảng Nam thanh toán theo hợp đồng BT cầu Đế Võng (391,2 tỷ đồng). 4 dự án cụ thể gồm: Khu đô thị Võng Nhi, Khu đô thị Bến Trễ – Đồng Nà; Khu đô thị Cồn Tiến và Khu đô thị Nồi Rang.

Khu đô thị Cồn Tiến (Casamia Balanca Hội An) của Công ty CP Đạt Phương Hội An có quy mô khoảng 30ha, từng gây lùm xùm trên dư luận liên quan việc chuyển đổi chuyển mục đích sử dụng rừng dừa nước ở xã Cẩm Thanh làm dự án bất động sản.

Tập đoàn Đạt Phương hiện nắm giữ 88,89% quyền biểu quyết của Công ty CP Đạt Phương Hội An.

Xem thêm dự án Nam Hội An City chỉ cách dự án Cồn Tiến khoảng 1km.

Thông tin tổng quan dự án này:

Chia sẻ bài viết