Liên hệ Phước Realty

 • Phước Realty
 • Địa chỉ: 176 Đường 3/2, Hải Châu, Đà Nẵng

 • Điện thoại: 0793233777

 • Zalo: 0793233777

 • Email: phuocrealty@gmail.com

 • Website: https://phuocrealty.com

Thời gian làm việc
 • Thứ 2 đến thứ 6:

  • Sáng: 7:00-11:30
  • Chiều: 13:00-17:30
 • Thứ 7:

  • Sáng: 7:00-11:30

Gửi liên hệ