Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Dieu Chinh Quy Hoach Chung Thanh Pho Da Nang Den Nam 2030 Tam Nhin Den Nam 2045

(20/03/2021 – Nguồn: Danang.gov.vn)

Tên tài liệuĐường dẫn
Quyết định 5/2021/QĐ-TTg ngày 08/02/2021 của Thủ tướng về Quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng
Quyết định 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Thuyết minh
Phụ lục kèm theo
Bản vẽ chi tiết

Nếu đường dẫn tải về bị lỗi, vui lòng Chat với tôi để được hỗ trợ.

Bạn muốn tìm tài liệu khác?! Hãy liên hệ cho Phước qua Zalo 0793233777 nhé!

Chia sẻ bài viết